A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség javaslata

2015.07.03 13:46

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége javaslata
a vendéglátó szakmai oktatást, a mesterképzést illetően
A gyakorlóhelyi akkreditáció feltételeit szigorítani szükséges. Személyes bejárás során kapjon közvetlen képet az akkreditáló kamara az akkreditálandó cég/intézmény infrastruktúrájáról, adottságairól. Ez az előzetes akkreditálás több hónappal előzze meg a tanév kezdetét, annak elkerülése érdekében, hogy nem megfelelő munkahelyek is „kényszerből” befogadásra kerüljenek az iskolai felvételt követő gyakorlóhelyet kereső kapkodás során.
Szükséges a sok „megélhetési” iskola kiszűrése is, melyek nem képesek megfelelő tanterem, tanműhely, szakember hiányában minőségi oktatás végzésére.
Előzetes pályaorientáció hiányában sok tanulónak, szüleiknek fogalmuk sincsen a pálya nehézségeiről, kihívásairól, szépségeiről. Megfontolandó az általános iskolákban szakmai szakkörök létesítése is, valamit a szakmát bemutató oktató filmek színvonalának emelése. A pályaalkalmasság felmérése, segítése megoldatlan. A vendéglátás általános reputációját javítani kell.
Köztudott, hogy a szakmába jelentkező tanulók összetétele az utóbbi években megváltozott, a sok hátrányos helyzetű fiatal felzárkóztatását is segíteni szükséges. Sok tanuló anyagi problémák miatt tankönyveket sem vásárol, jegyzetelni pedig nem szeretnek az iskolában.
Általános tapasztalat az is, hogy a szakközépiskolai érettségit követően sok a pályaelhagyó.
A kamarai ellenőrzések, segítő látogatások, legyenek rendszeresek - ne csak szúrópróba szerűek - és terjedjenek ki a "gyanús vállalkozásokra" is, ne csak a nagy hagyományú képzőhelyekre.
A gyakorlati hely méretéhez/létszámához arányosítani szükséges a befogadható
tanulók számát, figyelembe véve a 2 műszakos foglalkoztatás lehetőségeit is,
Így kiküszöbölhető az anyagi célú "túlvállalás", bár meg kell jegyezni, igen nagy az
évközbeni lemorzsolódás is, mert sok a korai pályaelhagyó tanuló is. A minőség és a
szakmai színvonal garanciájaként a gyakorlati munkahelyen szakmánként feltétlenül
szükséges egy magasan képzett, megfizetett, felelős szakember (mester?) jelenléte,
azonban a gyakorlati oktatás lebonyolításában segíthesse őt a munkahely többi
kijelölt szakembere is.
Az MSZÉSZ nem tartja elitélendőnek, ha a gyakorlóhelyek e tevékenységük
eredményeképpen nem fizetnek rá az oktatási tevékenységre és a tanulókkal
foglalkozó szakemberek is külön díjazásban részesülnek oktatási munkájukért. E
vonatkozásban szükséges lenne a vállalatok segítése, támogatása a duális képzés
céljainak megvalósítása érdekében is. A támogatások (pld. gépbeszerzések) időbeni
kifizetéséről felelős módon gondoskodni kell, pld. tavaly szeptemberi gépbeszerzési
pályázatok még nem kerültek rendezésre, azaz az idei tanévre remélt gépek még nem
érkeztek meg a munkahelyekre döntés hiányában.
A gyakorlóhelyeken sok munkahelyen jelenleg nem mesterek és nem szakoktatók
végzik a gyakorlati oktatást, ezért a tanulófelelősöknek, a gyakorlati vezetőknek
legyen – az állam, vagy a kamarák által szervezendő - ingyen elérhető szakmai és
módszertani képzés, továbbképzés. Ezt egy átmeneti – kb. 5 éves – időszakra
biztosítani érdemes, hogy azt követően majd kötelezően be lehessen vezetni a
megcélzott kritériumokat.
Érdemes kötelezően meghatározni, hogy az iskoláknak milyen írásbeli anyagokat kell
a képzőhelyeknek átadni, melyből egyértelműen megállapítható, hogy a tanulók
mikor mit tanulnak az iskolában és a gyakorlóhelyeken milyen témákkal kell
„kötelezően” foglalkozni az általános munka, gyakorlat mellett. Az iskolák és
munkahelyek közötti kapcsolatok gyakran nem rendezettek, nem folyamatosak.
A mesterképzés tartalmát szükséges közösen (iskolák és szakmai szervezetek által)
meghatározni és a kötelező bevezetését érdemes 2 évvel elhalasztani.
A főiskolákon vissza kell állítani a szakoktatói képzést.
A gyakorlóhelyek - egyébként indokolt - feljavítása mellett szükséges az iskolák technikai feltételeinek, a vendéglátást oktatni kívánó iskolák alkalmasságának és a képzési normatívák vizsgálata, valamint a tanárok szakismeretének, felkészültségének, napirendre tűzése, segítése is.
A mesterképzéssel kapcsolatos állami és kamarai elképzelések nem ismertek. Az MSZÉSZ ezeket szívesen megismerné és megfogalmazná ezzel kapcsolatos véleményét.