https://www.turizmusonline.hu/friss/cikk/a_minosegi_vendeglatas_oktatasert_lobbiznak

2015.07.14 23:29

A minőségi vendéglátás oktatásért lobbiznak

Múlt héten tartotta első taggyűlését a Vendéglátóipari Szakmai Oktatók Országos Egyesülete (VSZOE), melynek a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum adott otthont.

hirdetés

A tavaly júliusban megalakult szervezet több mint 1 éves előkészítő munka után került bejegyzésre és tudott összerendezni minden egyéb jogi feltételt működésének megkezdéséhez. Az egyesület elnöke Zsolnay Gábor Venesz-díjas mesterszakács, főiskolai oktató, az alelnökök Erdélyiné Kiss Rita, közgazdász tanár, cukrászmester, a Dobos C. József Szakiskola cukrász szakoktatója és Tóth Gábor, a Gödöllői Szakképző Magániskola gyakorlati oktatásvezetője.

 

fotó: Asztalos István, Oldalas magazin
fotó: Asztalos István, Oldalas magazin

Az eseményen a legkiválóbb szakemberek képviselték a szakmát az ország minden tájáról, ugyanis mintegy 50 gyakorló pedagógus vett részt a VSZOE ülésén azzal a céllal, hogy közösen kezdjenek el dolgozni a szakképzés fejlesztéséért és a vendéglátó szakképzésben dolgozó oktatók munkájának eredményességét segítő együttműködésért.

Az elmúlt egy évben leküzdendő jogi és technikai nehézségektől függetlenül azonban már az idei évben elindult a szakmai munka. Megalakultak a szekciók, azaz az Egyesület munkacsoportjai, melyek között megtalálható a szakács, pincér, cukrász, az élelmiszer-áruismeret valamint a vendéglátás gazdaságtan szekció is. Feladatuk elsősorban, hogy a szakoktatói hálózaton keresztül összegyűjtsék és elemezzék az egyes szakmák oktatásával kapcsolatban felmerülő legégetőbb problémákat, majd a szakmával, az állami, valamint a szakmai szervezetekkel egyeztetve megoldásokat dolgozzanak ki a jövőre nézve.

fotó: Asztalos István, Oldalas magazin
fotó: Asztalos István, Oldalas magazin

Az utóbbi években ugyanis többször alakították át a középfokú vendéglátó szakképzés számos elemét (szerkezetét, vizsgakövetelményeit, vizsgarendjét, a képzés tartalmát stb.). Sok oktatóval és hálózati szakemberrel történt beszélgetés során azonban az elnökség számára világossá vált, hogy nem helyi vagy regionális problémákkal állnak szemben, hanem sajnos az egész országot egységesen érintő problémákról van szó. A szervezet megalapítói az információgyűjtés és a helyzetelemzés után döntöttek úgy, hogy nekifognak egy szervező munkának és létrehoznak egy olyan szakmai szervezetet, amelyben összeadódhat az a tudás és erő, amely az oktatásban vagy az oktatásért tevékenykedő és az jövőért felelősséget vállaló kollégákban kézzelfoghatóan jelen van.

A taggyűlésen Zsolnay Gábor elnök úr ismertette az Egyesület fő céljait: Kifejtette: „Olyan érték elvű összefogás indukálására és működésben tartására van szükség, amely pozitív hátteret adhat a megfelelő minőségű szakember utánpótlás folyamatos biztosításához a hazai vendéglátásban. Ennek érdekében akarja az Egyesület a Magyarországon tevékenykedő vendéglátó szakoktatók és szaktanárok érdekvédelmét, szakmai munkájuk, önképzésük segítését szolgálni.”

fotó: Asztalos István, Oldalas magazin
fotó: Asztalos István, Oldalas magazin

Az utóbbi területen a tananyag tartalmának megújításán és fejlesztésén túl konkrét szakmai problémák felvetésével, elemzésével, a szekciókon belüli megbeszélésével kíván eredményeket elérni. Példaértékű gyakorlatként kívánják bevezetni a szakmai pedagógushálózaton belül egymás segítését hasznos tapasztalatokkal, módszertani tanácsadással, segédletekkel és oktatási anyagokkal. Tevékenységükkel a hatékony pedagógiai módszerek alkalmazását és a szakmai változásokat is követő tananyagfejlesztést is szolgálni akarják.

Az Egyesület már számos hazai szervezettel együttműködik (Vendéglátók Ipartestülete, Cukrászok Ipartestülete, Magyar Éttermi Mesterek Klubja) azonban folyamatosan keresi a párbeszéd lehetőségét más szervezetekkel és közvetlenül a szakma képviselőivel. Emellett érdemi együttműködésre törekszik a szakképzésért felelős hatóságokkal, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. Kiemelten fontos feladatnak tartják a duális képzés keretén belül megoldandó szakmai gyakorlati oktatás tartalmának, módszereinek és gyakorlatának fejlesztését.

A taggyűlésen bemutatásra került a szervezet új weboldala a www.vszoe.hu oldal is, melyen nyomon követhetjük az Egyesület tevékenységét, aktuális rendezvényeit, híreit.

Ördög Ágnes
a szerző cikkei
 
(forrás: Vendég & Hotel Online, VSZOE)