Tevékenységünk

Vendéglátó Szakmai Oktatók Országos Egyesülete (VSZOE)

céljai és tervezett tevékenységei

Budapest, 2014. január

Zsolnai Gábor
A VSZOE alapító elnöke

 

A szervezet megalapításának és működtetésének célja: Olyan érték elvű összefogás indukálása és működésben tartása, amely pozitív hátteret adhat a megfelelő minőségű szakember utánpótlás folyamatos biztosításához a hazai vendéglátásban.

A célok elérését szolgáló tevékenységek:

  1. Fellépés az értékek és érdekek közötti felborult arányosság helyreállításáért, a vendéglátó szakképzést érintő szakmailag megalapozatlan döntések újragondolásáért.
  1. Szervezett partneri együttműködés kialakítása a vállalkozói-kamarai érdekérvényesülés és a társadalmi, szakmai, iskolai, oktatói, tanulói, (nem létező) érdekérvényesítés összefogásával, képviseletével.
  1. Véleményformálás és javaslattétel a szakképzés szerkezeti kérdéseinek a fejlesztésében különös figyelemmel a szakma specifikus sajátosságaira:

A bevezetett duális (betanító jellegű) képzés mellett, a triális alapon működő (A szakmai elméleti, a tematikus és a hálózati gyakorlat között megfelelő arány kialakításával) és gyakorlatilag felszámolt hagyományos szakmunkásképzés megreformált újraindításának az előmozdítása.

Többszintű képzési struktúra kialakításnak az előmozdítása (A szintek: betanítás, szakmunkásképzés, felsőfokú szakmunkásképzés, mesterképzés, termelés és értékesítés irányítók képzése, specializációs képzés)

  1. A szakképzés fejlesztési feladatokban való részvétel (El kellene érni, hogy a szakképzés „fejlesztési” feladatokat végző munkacsoportokba az Egyesület is delegálhasson szakértőket.)

Véleményformáló és támogató részvétel a szakmai tananyagfejlesztésben.

Véleményformáló és támogató részvétel a kimeneti követelmények fejlesztésében.

A kerettantervek fejlesztésének előmozdítása és támogatása.

Az oktatási szerkezetet érintő strukturális gondolkodás előmozdítása és az ennek alárendelt moduláris felépítettség elősegítése a tantárgyi modularizálás helyett.

A felsőfokú szakképzés kidolgozásában való részvétel.

A mesterképzés és szakképzés közötti kapcsolatkialítás elősegítése. (A spirális tananyag strukturálás elveit követő, egymásra épített ismeretrendszerek létrehozásának elvei alapján.)

A felesleges képzési kapacitások leépítésének illetve megfelelő pozicionálásának a támogatása. (A betanító képzés leválasztása szakmunkásképzésről és a szakképzésben kezelhetetlen, felzárkózhatatlan tanköteles fiatalok kezelésének a támogatása.)

  1. Nemzetközileg bizonyított, használható, meghonosítható oktatási, oktatás szervezési módszerek felkutatása, meghonosítása. Nemzetközi tapasztalatcsere erősítése. A hazai szakképzés eredményeinek külföldi ismertté tétele. A hazai szakképzés elismertségének erősítése.
  1. A szakoktató utánpótlás biztosításának a támogatása.

Az államilag megfelelő mértékben támogatott, és a két éve ellehetetlenült szakoktató képzés újraindíttatása szakmapedagógiai és szakmai megfontolásokkal történő megújításával.

Véleményformáló és támogató részvétel szakoktató képzés szerkezeti és tartalmi megújításában.

  1. A szakoktatók munkájának operatív segítése, elismertségüknek fokozása.

A szakoktatók pedagógiai, módszertani és szakmai továbbfejlődésének támogatása, szervezése és bonyolítása. (Pályázati források kiaknázásával)

Együttműködés támogatása a szakoktatók napi operatív munkájának segítésére. (Honlap összeállítása és működtetés a tevékenység támogatására is.)

A kiemelkedő teljesítmény nyújtó szakoktatók, szaktanárok és szakképző intézmények tevékenységének ismertté tétele, társadalmi megbecsültségének javítása.

Szerepvállalás a pedagógus minősítésben.

 Szakoktatók részvételének elősegítése nemzetközi kiállításokon, szakmai bemutatókon, tanulmányutakon (Pályázati források )

  1. A minőséget szem előtt tartó tanulóképzés segítése:

Pályaorientációs tevékenység elősegítése. A megalapozott szakmaválasztás segítése. A szakmatanulás népszerűsítése.                      Tehetséggondozást támogató tevékenységek beindítása és működtetése.

Tanulóversenyek támogatása. Díjakkal, tervezési, szervezési és zsűrizési feladatokban való részvétellel.

Zsolnai Gábor
A VSZOE alapító elnöke