Kedves Kollégák!

Az utóbbi években – mint ahogyan azt mindannyian megtapasztaltuk – többször alakították át a középfokú vendéglátó szakképzés számos elemét (szerkezetét, vizsgakövetelményeit, vizsgarendjét, a képzés tartalmát stb.). Sok oktatóval és hálózati szakemberrel volt alkalmam erről beszélgetni az utóbbi időben. Világossá vált, hogy ennek következtében nem helyi vagy regionális problémákkal állunk szemben, hanem sajnos országosan egységes és általános a gond.   

Tavaly nyáron Erdélyiné Kiss Rita kolleganőmmel hosszas elemző beszélgetést folytattam. Ezt követően, több oktató és hálózati szakember kollegával és több szakmai szervezet képviselőivel beszélgettünk. Az információk gyűjtés és a helyzetelemzés után úgy döntöttünk, hogy nem maradunk a továbbiakban tétlenek. Nem remélünk kívülről támogatást, fordulatot. Úgy döntöttünk, hogy nekifogunk egy szervező munkának és létrehozunk egy olyan szakmai szervezetet, amelyben összeadódhat az a tudás és erő, amely az oktatásban vagy az oktatásért tevékenykedő és az jövőért felelősséget vállaló kollegákban kézzelfoghatóan jelen van.

Az ősz végén felkértük Zsolnay Gábor Tanár Urat, akit tudjuk, közületek is sokan ismernek és elismernek, hogy álljon a kezdeményezés élére. Miután készséggel állt a rendelkezésünkre, megkértük, állítson össze egy munkaanyagot, amelyben megfogalmazzuk a szervezet céljait, terveit. Többszöri egyeztetés és a tervek finomítása után napjainkra beérett a közös munkánk. Elvégeztük a technikai és jogi feltétel rendszer felmérését, előkészítését és eljött a pillanat, hogy létrehozzuk a

Vendéglátó Szakmai Oktatók Országos Egyesületét (VSZOE)

Csatlakozzatok és segítsetek!

Erdélyiné Kiss Rita és Zsolnay Gábor szervezők nevében is

Tóth Gábor

a szervezés koordinátora

Budapest-Gödöllő, 2014. 03. 01.